Kontakt

Farár: Mgr. Ján KOVAĽ

Adresa: GKFÚ, Krčulova 6, 977 01 Brezno (nová adresa)
Tel.: 0915 788 906
E-mail: brezno @ grkatba.sk

Bankové spojenie: IBAN  SK67 0900 0000 0050 2931 7362

IČO: 37817973

DIČ: 2022503824

SK NACE: 94910 Čin.cirkevných org.

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Mariánskom chráme Piaristov,
Nám. gen. M. R. Štefánika 32


Patrocínium farnosti: bl. Vasiľ Hopko

Jurisdikčné územie: mesto Brezno 241 (2021), okres Brezno okrem obcí patriacich do farnosti Šumiac a Telgárt 209 (2021),  78 (2011); okres Rimavská Sobota 694 (2021), 269 (2011)

Počet obyvateľov vo farnosti: 127.132 (SODB 2021), 21 997 (SODB 2011)
Počet gréckokatolíkov: 1.144 (2021), 224 (2011)

Vzdialenosť od katedrály: 253 km

Farnosť zriadená v roku 2003 vyčlenením z farnosti Šumiac.

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 571 (Zdroj: https://grkatba.sk/protopresbyteriat-banska-bystrica/)