Liturgický program 08. 07. – 14. 07. 2024

Pondelok
8. VII.
17:00
ZBP* rodina Luňáčeková                                                           s. 154
Utorok
9. VII.
8:00
+ Štefan, Mária, Pavol, Mária, Ján, r. Haľková, Gajdošová    s. 155
Streda
10. VII.
17:00
+  Anna Šimčová – nedožitých 100 rokov života                       s. 156
Štvrtok
11. VII.
 
Piatok
12 VII.
17:00
+ rodina Dudášová, Molentová, Mišurdová, Valentová, Capková                                                                                                 s. 159
Sobota
13. VII.
Nedeľa
14. VII.
9:00
8. nedeľa po Päťdesiatnici Pamiatka sv. otcov šiestich ekumenických snemov
* Za farské spoločenstvo                                                7.hl. s. 150/396
Oznamy  – V nedeľu bude zbierka na Podporný fond eparchie