Liturgický program 1.07. – 7. 07. 2024

Pondelok
1. VII.
17:00
+ František, Mária a ost. z rod. Zvončekovej, Šramkovej, Pisárovej                                                                                                 s. 297
Utorok
2. VII.
8:00
Uloženie rúcha našej Vládkyni, Bohorodičky v Balchermách
+ Stanislav, Elena r. Stráňavská, Michal, Alžbeta r. Lunterová, Anna, Pavol                                                                             s. 398
Streda
3. VII.
17:00
ZBP*  Oľga, Branislav, Radoslav rod. Luňáčeková                   s. 156
Štvrtok
4. VII.
 
Piatok
5. VII.
8:00
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
+ vladyka Ján Eugen Kočiš                               csl.                   s. 398
Sobota
6. VII.
Nedeľa
7. VII.
9:00
7. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                     6.hl. s. 149
Oznamy– Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, k sviatosti zmierenia je možné pristúpiť v ktorýkoľvek deň pred, alebo po sv. liturgii.

– Ponuka na letný tábor: Drahí naši miništranti, aj tento rok sme pre Vás pripravili Miništrantský tábor v kňazskom seminári bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Chceš zažiť čas plný zábavy, hier športových aktivít, nových priateľstiev, spoločný výlet, súťaže, no v neposlednom rade stráviť čas spoločne s naším Pánom?  V tom prípade je pre teba pripravený náš tábor. Tešíme sa na teba už 21.7-25.7.2024  pre chlapcov od 9 do 18 rokov. v kňazskom seminári v Prešove. Cena: 120 €. Prihlásiť sa môžeš ma tomto linku: https://shorturl.at/gJY59