Liturgický program 10.7.-16.7.2023

Liturgický program 10. 7. – 16. 7. 2023

Pondelok 10. VII.
17:00
Prepodobný otec Anton
+ Pavol, Mária, Pavol                                                               s. 188
Utorok 11. VII.
Streda 12. VII.
17:00
*  Žofia Laurincová, Emília Wolframová  – zdravie                       s. 156
Štvrtok 13. VII.
8:00
 *  Martin, Martin, Marianna, Mária                                         s. 157
Piatok 14. VII.
17:00
*  rodina  Škultétyová – poďakovanie                                         s. 159
Sobota 15. VII.
Nedeľa 16. VII.
9:00
7. nedeľa po Päťdesiatnici
Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov
* Za farské spoločenstvo                                               6.hl. 148, s. 396
Oznamy– V nedeľu 16.7. bude zbierka pre Podporný fond eparchie.