Liturgický program 26. 6. – 9. 7. 2023

Liturgický program 26. 6. – 2. 7. 2023

Pondelok 26. VI.
17:00
ZBP *  rodina Luňáčeková – na úmysel darcu                           s. 154
Utorok 27. VI.
8:00
ZBP * rodina Škvarková, Milčíková, Karolyová, Skoršepová    s. 155
Streda 28. VI.
Štvrtok 29. VI.
17:00
Svätí, slávní, najvyšší apoštoli Peter a Pavol
* Za farské spoločenstvo               prikázaný sviatok, myrovanie s. 390
Piatok 30. VII. 
Sobota 1. VII.
Nedeľa 2. VII.
8:30
5. nedeťa po Päťdesiatnici Uloženie úctyhodného rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách
* Za farské spoločenstvo                                            4.hl. s.145, s.398
Oznamy– Štvrtok slávime prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Myrovanie zo sviatku bude zároveň aj zbierkou na Dobročinné účely Svätého Otca.

Liturgický program 3. 7. – 9. 7. 2023

Pondelok 3. VII.
Utorok 4. VII.
Streda 5. VII.
8:00
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
+ Ján, Mária                                   csl.                                      s. 398
Štvrtok 6. VII.
8:00
Na úmysel darcu                                                                        s. 157
Piatok 7. VII.
17:00
+ Jozef, Pavol, Martin, Mária, Elena, Katarína a ost. z rod. Pisárovej, Mišurdovej                                                                 s. 159
Sobota 8. VII.
Nedeľa 9. VII.
9:00
6. nedeťa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                         5.hl. 148
Oznamy– Na sviatok sv. Cyrila a Metoda bude svätá liturgia slávená v Cirkevnoslovanskom jazyku.
– Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, k sviatosti zmierenia je možne pristúpiť pred, alebo po sv. liturgii.