Liturgický program 11.3. – 17.3.2024

5. týždeň svätej štyridsiatnice

Pondelok
11. III.
17:00
Večiereň                                               
Utorok
12. III.
17:00
9. čas – katechéza  – Nádej                                                           s.41                     
Streda
13. III.
17:00
Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa  
+ Marek Roško – 10. výročie, panychída 
Štvrtok
14. III.
8:00
3. čas                                                                                             s.24                     
Piatok
15. III.
17:00
Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa
*  obrátenie hriešnikov                    
Sobota
16. III
8:00
Akatistová sobota
+ Ján, Mária                                                                              s. 213                     
Nedeľa
17. III.
9:00
nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu
*  za farské spoločenstvo                               tr. 1.hl. s. 143, Trioď s.214                      
Oznamy  – V nedeľu10.3. bude zbierka pre farnosť.