Liturgický program 4.3. – 10.03.2024

4. týždeň svätej štyridsiatnice

Pondelok
4.  III.
Utorok
5. III.
Streda
6. III.
17:00
Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa
* Anna – Božia pomoc a uzdravenie rod. Gajdošová
Štvrtok
7. III.
8:00
3. čas                                                                                             s.24                     
Piatok
8. III.
17:00
Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa
*  obrátenie hriešnikov                    
Sobota
9. III
8:00
Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere
+ za zosnulých veriacich                                                             s.365                     
Nedeľa
10. III.
9:00
nedeľa 4. týždňa Veľkého pôstu
*  za farské spoločenstvo                               tr. 8.hl. s. 150, Trioď s.212                      
Oznamy  – V nedeľu bude zbierka pre farnosť.