Liturgický program 12. 2. – 18. 02. 2024

1. týždeň svätej štyridsiatnice

Liturgický program 12. 2. – 18. 02. 2024

Pondelok
12.  II.
17:00
Začiatok svätej štyridsiatnice                                              
zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst
Akatist ku Kristovým strastiam                                              
Utorok
13. II.
17:00
6. čas  
– Cez púšť nás Boh vedie k slobode – posolstvo Svätého Otca Františka                                                                             s. 32
Streda
14. II.
17:00
Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa
+ Milan– 10. výročie, Peter, Mária, Mária, Štefan, Anna rod. Kokavcová
Štvrtok
15. II.
 
Piatok
16. II.
17:00
Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa
+ Alžbeta, Anna, Mária rod. Zvončeková                     
Sobota
17. II.
Nedeľa
18. II.
8:30!
nedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu – nedeľa ortodoxie
*  za farské spoločenstvo                               tr. 5.hl. s. 148, Trioď s.208                      
Oznamy– Pondelok máme prvý deň Svätej štyridsiatnice. Pôstna disciplína:  Dekrét Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi nás  zaväzuje: V prvý deň veľkého pôstu sa zdržať mäsitého, mliečneho pokrmu a vajec. Na tento deň je predpísaný pôst, t. z. dvakrát za deň malé občerstvenie a raz za deň dosýta, po večernej bohoslužbe respektíve po 15. hodine. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka do telesnej smrti, pôst od 14. do 60. roka veku. Pôst a zdržanlivosť nezaväzuje chorých, ťažko pracujúcich, tehotné a dojčiace ženy, spoločne sa stravujúcich, ak nemajú možnosť výberu.

Pondelky, utorky, štvrtky počas Veľkého pôstu sú plne  aliturgické dni, stredy a piatky čiastočne aliturgicke v tieto dni  budeme sláviť Liturgiu vopred posvätených darov.

V nedele počas sv. štyridsiatnice, budeme sláviť sv. liturgiu Bazila Veľkého.

– V nedeľu 18.2. bude zbierka na charitu.