Liturgický program 19. 2. – 25. 02. 2024

2. týždeň svätej štyridsiatnice

Liturgický program 19. 2. – 25. 02. 2024

Pondelok
19.  II.
Kňazský deň Trenčín                                               
Utorok
20. II.
Streda
21. II. 17:00
Liturgia vopred posvätených darov                
zdržanlivosť od mäsa
+ Mária Kubeková – nedožitých 100 rokov
Štvrtok
22. II. 8:00
3. čas                                                                                             s.24                     
Piatok
23. II.
17:00
Liturgia vopred posvätených darov                
zdržanlivosť od mäsa ZBP
*  rod. Milčíková                     
Sobota
24. II
8:00
1.a 2. nájdenie úctyhodnej hlavy Pánovho proroka, krstiteľa a predchodcu Jána
+ za zosnulých veriacich 
Nedeľa
25. II.
9:00
nedeľa 2. týždňa Veľkého pôstu
*  za farské spoločenstvo                               tr. 6.hl. s. 149, Trioď s.210                      
OznamyPondelky, utorky, štvrtky počas Veľkého pôstu sú plne  aliturgické dni, stredy a piatky čiastočne aliturgicke v tieto dni  budeme sláviť Liturgiu vopred posvätených darov.

V nedele počas sv. štyridsiatnice, budeme sláviť sv. liturgiu Bazila Veľkého.  

– V nedeľu 18.2. bude zbierka na charitu.