Liturgický program 13.3.-19.3.2023

4. týždeň svätej štyridsiatnice

Liturgický program 13. 03. – 19. 03. 2023

Pondelok 13. III. 17:00 Večiereň
Utorok 14. III. 17:009. čas; katechéza – Kristus a žena                                               s. 41
Streda 15. III. 17:00Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa + Marek Roško
Štvrtok 16. III. 8:003. čas                                                                                          s. 24
Piatok 17. III. 17:00Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa * Jana – uzdravenie rod. Stanková                   
Sobota 18. III. 8:00IV. zádušná sobota + za zosnulých veriacich – hramoty                                          s. 162
Nedeľa 19. III. 9:00nedeľa 4. týždňa Veľkého pôstu *  za farské spoločenstvo                               tr. 8.hl. s. 152, Trioď s.212                      
Oznamy  – Pondelky, utorky, štvrtky počas Veľkého pôstu sú plne  aliturgické dni, stredy a piatky čiastočne aliturgicke v tieto dni  budeme sláviť Liturgiu vopred posvätených darov. V nedele počas sv. štyridsiatnice, budeme sláviť sv. liturgiu Bazila Veľkého. – Časopis Slovo 1 ks. – 1,- €.  

Pridaj komentár