Liturgický program 06. 03. – 12. 03. 2023

3. týždeň svätej štyridsiatnice

Liturgický program 06. 03. – 12. 03. 2023

Pondelok 6.  III. 17:00 Večiereň
Utorok 7. III. 17:006. čas; katechéza                                                                          s. 32
Streda 8. III. 17:00Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa + Mária, Štefan rod. Vrbiarová
Štvrtok 9. III. 8:003. čas                                                                                          s. 24
Piatok 10. III. 17:00Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa + Mária, Ján                    
Sobota 11. III. 8:00III. zádušná sobota + za zosnulých veriacich – hramoty                                          s. 162
Nedeľa 12. III. 9:00nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná *  za farské spoločenstvo                               tr. 7.hl. s. 150, Trioď s.211                      
Oznamy– V nedeľu 5.3. je zbierka na charitu. Kiežby sme aj cez túto dobročinnosť prejavili lásku k tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.
Pondelky, utorky, štvrtky počas Veľkého pôstu sú plne  aliturgické dni, stredy a piatky čiastočne aliturgicke v tieto dni  budeme sláviť Liturgiu vopred posvätených darov. V nedele počas sv. štyridsiatnice, budeme sláviť sv. liturgiu Bazila Veľkého.
– Časopis Slovo 1 ks. – 1,- €.

Pridaj komentár