Liturgický program 14. 5. – 21. 5. 2023

Pondelok 15. V. 17:00ZBP *  Jana, Ján                                                                         s. 241
Utorok 16. V. 17:00Na úmysel darcu                       csl.                                            s. 241
Streda 17. V. 8:00Odovzdanie sviatku Paschy
+ Ján , Mária                                                                         s. 241/229
Štvrtok 18. V. 17:00Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista prikázaný sviatok                                                      myrovanie
* Za farské spoločenstvo                                                             s. 243
Piatok 19. V. 8:00*  Bohu známa rodina rod. Dologová                                         s. 243
Sobota 20. V.
Nedeľa 21. V. 8:30!siedma NEDEľA PO PASCHE – Svätých  Otcov 1. nícejského snemu
Svätí apoštolom rovní Konštantín a Helena
* Za farské spoločenstvo                               
1; 2; ant. z Paschy, 3. každodenná + prípiv 2. Ant., s. 243, s. 246
Oznamy– Zbierka na kňazský seminár v Prešove bude v nedeľu – 14.5.2023

– V utorok bude slávená sv. liturgia v Cirkevnoslovanskom jazyku.

– Štvrtok slávime prikázaný sviatok Voznesenija.

– LET 2023 (2. – 7. júl 2023)  Pozývame deti na Letný evanjelizačný tábor (LET) Bratislavskej eparchie, ktorý sa koná už po trinásty krát. Miesto konania: Tatranská Lesná, zariadenie: Škola v prírode Detský raj – http://rajvprirode.sk/ Téma tábora: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2,20).  Tábor je určený pre deti a mládež z gréckokatolíckych farností Bratislavskej eparchie, od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Tábor je rozdelený na dve vekové kategórie: Prvú skupinu tvoria deti od 2. -7. ukončeného ročníka ZŠ. Druhú skupinu tvoria staršie deti a mládež od 8. ročníka ZŠ a vyššie. Cena tábora: 150 €/dieťa. Prihlásiť sa je možné do 15. 6. 2023. Prihlasovanie na tomto linku: https://forms.gle/4SC4f8WXtysx1em17