Liturgický program 22. 5. – 28. 5. 2023

Pondelok 22. V. 17:00ZBP *  Michaela, Jaroslav                                                          s. 244
Utorok 23. V.
8:00
Na úmysel darcu                                                                         s. 244
Streda 24. V.
17:00
+ Dušan, Matej, Štefan rod. Donovalová                                  s. 244
Štvrtok 25. V.Sv. liturgia nebude
Piatok 26. V.
17:00
Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy sv. Jána krstiteľa
ZBP *  Lukáš, Ivana                                                              s. 244/155
Sobota 27. V.
8:00
V. zádušná sobota
Za zosnulých veriacich – hramoty                                                     s. 162
Nedeľa 28. V.
8:30!
Päťdesiatnica – zostúpenie  sv. Ducha
* Za farské spoločenstvo       myrovanie                                     s. 248
Oznamy– Myrovanie v nedeľu Päťdesiatnice bude zároveň zbierkou na rádio Lumen a TV Lux.