Liturgický program 25. 3. – 31. 3. 2024

Svätý a veľký týždeň

Pondelok
25. III.
17:00
 Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panny        prikázaný sviatok
Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho
*  za farské spoločenstvo                                            myrovanie
Utorok
26. III.
8:00
+  Mária Faťúnová – 40 dňová                                                   s.162
Streda
27. III. 17:00
                                                                          zdržanlivosť od mäsa                                                                                                          
+ Ján Birka – 40 dňová                                                             s.162
Štvrtok 13:30
28. III. 17:00
Svätý a veľký štvrtok
Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého                                      s. 1-6
+ Dušan Duraj
UTIEREŇ STRASTI                                                                s. 7-22
Piatok
29. III.
15:00
Svätý a Veľký piatok
Veľká večiereň s uložením pláštenice do hrobu                      s. 38-44                                                     
Prikázaný sviatok a prísny pôst!
Sobota 30. III.
16:00
Svätá a veľká sobota
Večiereň s lit. Bazila Veľkého                                                 s. 60-64
+ Peter Karoly
Nedeľa
8:00
31. III.
9:00
SVäTÁ  A  VEľKá  NEDEľA  PASCHY    (presun času na letný)
Slávnostná Utiereň vzkriesenia                                               s. 65-72

Za farské spoločenstvo    myrovanie, požehnávanie pokrmov s. 74                                                           všetky menlivé časti na Svätej liturgii s. 227
Oznamy–  Dnes – v nedeľu 24. 03. od 13:00 do 14:30 sviatosť zmierenia Mazorníkovo a od 15:00 do 17:00 Brezno – mesto budeme spovedať pred sviatkami Veľkej noci.

– Pondelok je prikázaný sviatok Blahoviščenia.
Utorok po sv. liturgii bude upratovanie chrámu pred Veľkonočnými sviatkami. Prosím všetkých kto môžete prispieť k príprave chrámu na slávenie Paschy.

– Veľký piatok je prikázaný sviatok, sme vo svedomí viazaní, byť účastní na Veľkopiatočných obradov.

– Veľký piatok je pôstny deň. Dekrét Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi nás  zaväzuje: zdržať sa mäsitého, mliečneho pokrmu a vajec. Na tento deň je predpísaný post, t. z. dvakrát za deň malé občerstvenie a raz za deň dosýta, po večernej bohoslužbe respektíve po 15. hodine. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka do telesnej smrti, pôst od 14. do 60. roka veku. Pôst a zdržanlivosť nezaväzuje chorých, ťažko pracujúcich, tehotné a dojčiace ženy, spoločne sa stravujúcich, ak nemajú možnosť výberu.

– V nedeľu Paschy bude požehnanie veľkonočných jedál po svätej liturgii.

– Na slávenie obradov vo Veľkom týždni /od štvrtka/ je potrebné si doniesť brožúry „Christos Voskrese.“ – Počas Paschalného obdobia sa pozdravujeme CHRISTOS VOSKRESE! – VOISTINU VOSKRESE!

-Myrovanie na Veľkonočnú nedeľu bude zároveň zbierkou na farnosť.

Христос воскрece!  – Воістину Воскресe!

CHRISTOS VOSKRESE! – VOISTINU VOSKRESE!

Χριστός ἀνέστη!  – Ἀληθῶς ανέστη!