Liturgický program 27. 5. – 2. 6. 2024

Pondelok
27. V.
17:00
Začiatok petro-pavlovského pôstu ZBP
Martin, Martin, Marianna, Mária                                   s. 154
Utorok
28. V
8:00
ZBP Jaroslav                                                                           s. 155
Streda
29. V.
17:00
 * Mária Dologová – zdravie                                                      s. 156
Štvrtok
30. V.
17:00
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista                                                     odporúčaný sviatok
+ Mária, Štefan Vrbiar                                                              s. 254
Piatok
31. V.
8:00
*  Ján, Mária – zdravie                                                                s. 254
Sobota
1. VI.
Nedeľa
2. VI.
9:00
2. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                            s. 253
Oznamy– Pondelok začína jedno zo štyroch pôstnych období tzv. Petrovka. Je to apoštolský pôst pred sviatkom svätých apoštolov Petra a Pavla. Trvá do 28.6.

– V nedeľu pri svätej liturgii bude slávnosť prvej svätej spovede a Eucharistie.

– V sobotu 1. júna 2024 pozývame Turistický deň Bratislavskej eparchie. Stretávame sa na parkovisku pred Liečebným ústavom Zobor, Kláštorská ul., Nitra-Zobor o 9:30 hod. a odtiaľ pôjdeme na ZOBOR. Čakajú vás zábavné spoločenské aktivity pre jednotlivcov i rodiny a príjemné spoločenstvo.
Obed z vlastných zásob. (Plánovaná je nenáročná trasa, ktorá má cca. 6 km a prevýšenie 350m.)


LET2024 –Všetky deti srdečne pozývame na Letný evanjelizačný tábor (LET) Bratislavskej eparchie, ktorý sa koná už po štrnásty krát.
Téma tábora: “Hľa, títo prichádzajú zďaleka a tí, hľa, od severu a západu a tamtí z južnej krajiny.” ( Iz46,12) Miesto konania: Kľačno (okr. Prievidza)
Čas konania: 7.7. – 12.7.2024 Tábor je určený pre deti a mládež od ukončeného 2. ročníka základnej školy hlavne z gréckokatolíckych farností Bratislavskej eparchie. Tábor je rozdelený na dve vekové kategórie: Prvú skupinu tvoria deti od 2. -7. ukončeného ročníka ZŠ. Druhú skupinu tvoria staršie deti a mládež od 8. ročníka ZŠ a vyššie.
Cena: 180 €/dieťa  (150 €/dieťa – každé ďalšie dieťa, ak je z jednej rodiny viac detí – súrodenci) Prihlasovanie do 20.6.2024