Liturgický program 20. 5. – 26. 5. 2024

Pondelok
20. V.
17:00
Pondelok Svätého Ducha                           odporúčaný sviatok ZBP
Anna                                                                                s. 251
Utorok
21. V
17:00
Svätý apoštolom rovní Konštantín a Helena
+ Július, Anna, Božena r. Piliarová, Emília Katarína r. Hronská                                                                                               s. 249/184
Streda
22. V.
17:00
ZBP * Michaela, Beáta, Dominika                                              s. 249
Štvrtok
23. V.
Svätá liturgia nebude
Piatok
24. V.
8:00
+ Anna, Mária, Ján a ost. z rod. Lunterovej          
VOLNICA           s. 249
Sobota
25. V.
Nedeľa
26. V.
9:00
1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých
* Za farské spoločenstvo                                                            s. 253
Oznamy– Pondelok je sviatok Svätého Ducha.

– Piatok je po sviatku Zostúpenia Svätého Ducha volnica, čiže nie sme viazaní zdržanlivosťou od mäsa.