Liturgický program 3. 6. – 9. 6. 2024

Pondelok
3. VI.
17:00
+ Dušan Duraj                                                                           s. 254
Utorok
4. VI.
8:00
+ Mária, Michal                                                                         s. 254
Streda
5. VI.
17:00
ZBP * Šimon s rodinou                                                               s. 254
Štvrtok
6. VI.
8:00
+ Eva Škvarková – nedožitých 68r.                                           s. 254
Piatok
7. VI.


17:00
Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí ,
odporúčaný sviatok, voľnica 
16:45 Moleben k Ježišovi Kristovi                                              s. 470
+  Róbert                                                                                   s. 257
Sobota
8. VI.
Nedeľa
9. VI.
9:00
3. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                  2. Hl. s. 144
Oznamy– Prvý piatok –  sviatosti zmierenia je možné pristúpiť kedykoľvek pred, alebo po sv. liturgii. – Piatok je pri príležitosti sviatku Christa čelovikoľubca voľnica.

LET2024 –Všetky deti srdečne pozývame na Letný evanjelizačný tábor (LET) Bratislavskej eparchie.
Miesto konania: Kľačno (okr. Prievidza) v termíne 7.7. – 12.7.2024 Tábor je určený pre deti a mládež od ukončeného 2. ročníka základnej školy Tábor je rozdelený na dve vekové kategórie: Prvú skupinu tvoria deti od 2. -7. ukončeného ročníka ZŠ. Druhú skupinu tvoria staršie deti a mládež od 8. ročníka ZŠ a vyššie.
Cena: 180 €/dieťa  (150 €/dieťa – každé ďalšie dieťa, ak je z jednej rodiny viac detí – súrodenci)
Prihlasovanie do 20.6.2024