Liturgický program 29.1. – 4.2.2024

Liturgický program 29. 1. –  4. 02. 2024

Pondelok
29.  I.
17:00
 + rodina Michalková, Bírešová                                                   s. 154
Utorok
30. I.
17:00
Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy                                               odporúčaný sviatok
+ z rod. Luňáčekovej, Pisárovej                                                  s. 358
Streda
31. I.
17:00
* na úmysel darcu rod. Bírešová                                                   s.156
Štvrtok
1. II.
8:00
 na úmysel darcu                                                                     s.359/158
Piatok
2. II.
17:00
Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
*  Blanka – Božia pomoc pri životnom jubileu                              s.360                                                                          myrovanie     voľlnica                            
Sobota
3. II.
8:00
1. Zádušná sobota + za zosnulých veriacich – hramoty                 s.162
Nedeľa
4. II.
9:00
Mäsopôstna nedeľa
*  za farské spoločenstvo                                           
tr. 3. hl. s 145; tr sviatku 360; Sláva kon. trioď s.203; I teraz kon. sviatku s. 360
Oznamy– Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, k sviatosti zmierenia je možné pristúpiť v ktorýkoľvek deň pred, alebo po sv. liturgii.

– V piatok na sviatok Hromníc bude požehnanie sviec.

– Piatok je voľnica.

– V sobotu slávime prvú zádušnú sobotu, počas týždňa môžete dopísať mena zosnulých do knihy hramot.

– V nedeľu bude zbierka na Solidárny fond.