Liturgický program 22. 1. –  28. 01. 2024

Pondelok
22.  I.
17:00
 + Anton Kocur – 40 dňová                                                          s. 162
Utorok
23. I.
17:00
+ Marta, Oľga, Konštantín, Gabriela r. Šperková                      s. 155
Streda
24. I.
17:00
ZBP* Anna a ost. z rod. Luňáčekovej, Pisárovej                          s.156
Štvrtok
25. I.
8:00
Svätý Gregor teológ, konštantínopolský arcibiskup
+ Eva Škvarková – 40 dňová                                                      s.162
Piatok
26. I.
17:00
+ Helena, Jozef, Mária, Jaroslav rod. Leitnerová     csl.              s.114                                                                                        voľnica                            
Sobota
27. I.
10:00  Prešov biskupská chirotónia jeromonach Jonáša J. Maxima prešovského arcibiskupa a metropolitu / priamy prenos RTVS, TV Lux, TV Logos, Rádio Lumen/
Nedeľa
28. I. 9:00
Nedeľa o márnotratnom synovi
*  za farské spoločenstvo                                          tr. 2. hl. s 144. trioď s.202
Oznamy– Piatok je voľnica. Sv. liturgia bude slávená v Cirkevnoslovanskom jazyku.