Liturgický program 30.01.-5.02.2023

gréckokatolícka Cirkev,  farnosť   B R E Z N O

* GFÚ Krčulova 6, 977 01 Brezno ( 0915/78 89 06 : brezno@grkatba.sk, web:grkatbrezno.sk)

Liturgický program 30. 01. – 05. 02. 2023

Pondelok 30. I. 17:00Traja svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy +  rodina Michalková                                                                  s. 358
Utorok 31. I. 17:00* rodina Srnková, Pisárová, Knižková, Luňáčeková – na úmysel darcu                                                                                           s. 155                                                                                       
Streda 1. II. 8:00+ Peter                                                                                    s.359/157
Štvrtok 2. II. 17:00Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista + Mária                                požehnanie sviec, myrovanie         s 360
  Piatok 3. II. 17:00Svätý a spravodlivý Simeon Bohoprijemca a prorokyňa Anna     VOĽNICA + Alžbeta, Anna, Mária rod. Zvončeková                                   s. 361
Sobota 4. II. 
Nedeľa 5. II. 9:00nedeľa o márnotratnom synovi *  za farské spoločenstvo                                      tr. 2.hl. s.143;Tr. Sviatku s. 360, S trioď s.202, T s. 360  
Oznamy– Na sviatok Troch svätiteľov – v pondelok 30. 1. si pripomíname aj 15. výročie vyhlásenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris na Slovensku. – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť v ktorýkoľvek deň pred, alebo po sv. liturgii.

„Vy ste (rodičia) apoštolmi svojich detí. Váš dom je vaším kostolom. Akože my kňazi máme povinnosť starať sa o vaše duše a z tejto starostlivosti budeme skladať účty pred najvyšším Sudcom, o koľko viac ste povinní starať sa o duše vašich detí vy, ktorým ich Boh zveril osobitným spôsobom od prvého dňa na zemi… Z božských vecí je najbožskejšia – formovať mravy detí…“
sv. Ján Zlatoústy

Pridaj komentár