Liturgický program 6.2-12.2.2023

gréckokatolícka Cirkev,  farnosť   B R E Z N O

* GFÚ Krčulova 6, 977 01 Brezno ( 0915/78 89 06 : brezno@grkatba.sk, web:grkatbrezno.sk)

Liturgický program 6. 02. – 12. 02. 2023

Pondelok 6. I. 17:00*  Stanislav – na úmysel darcu                                                    s. 360
Utorok 7. I. 17:00+ Miroslav Číž – 40 dňová sv. liturgia                                                  s. 162                                                                                     
Streda 8. II.Sv. liturgia nebude
Štvrtok 9. II. 8:00ZBP* Michaela, Tamara, Zuzana, Dominik                                s 360
  Piatok 10. II. 17:00+ Ján Vrbiar – 40 dňová sv. liturgia                                         s. 162
Sobota 11. II. 8:00 I. zádušná sobota + za zosnulých veriacich                                                            s. 162
Nedeľa 12. II. 9:00nedeľa o Mäsopôstna – O poslednom súde *  za farské spoločenstvo                             tr. 3.hl. s.145;SiT trioď s.203  
Oznamy– V sobotu slávime prvú zádušnú sobotu z cyklu piatich zádušných sobôt. V prvú zádušnú sobotu budú pri panychíde prečítané všetky mena uvedené v knihe Harmôt. V ostatné soboty budú spomínane rodiny zosnulých. Ak chcete pripísať mená zosnulého, môžete tak urobiť počas týždňa. – V nedeľu 12. 2. Bude zbierka na Solidárny fond eparchie.

„Láska k blížnemu – to nie sú peniaze, lebo ten, kto dáva peniaze, stáva sa chudobnejším, a kto dostal peniaze, bohatne. Naopak, v láske blíženeckej nie je tak, lebo ten kto prejavuje lásku k blížnemu, nielenže sa nestane chudobnejším, ale prejaviac lásku skutkom, bohatne.“
sv. Ján Zlatoústy

Pridaj komentár