Liturgický program 31.7. – 6.8.2023

Liturgický program 31. 7. – 6. 8. 2023

Pondelok 31. VII.
17:00
ZBP* rod. Kupková, Donovalová, Faťúnová, Damrelyová       s. 155
Utorok 1. VIII.
Streda 2. VIII.
17:00
+ rod. Luňáčeková, Pisárová                                                    s. 156
Štvrtok 3. VIII.
8:00
 + Ján, Mária                                                                           s. 157
Piatok 4. VIII.
17:00
* Radoslav – na úmysel darcu rod. Luňáčeková                        s. 159
Sobota 5. VIII.
Nedeľa 6. VIII.
9:00
Sväté premenenie nášho  Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista          
myrovanie
* Za farské spoločenstvo                                                           s. 405
  Oznamy  V utorok 1.8. začína Uspenský pôst – pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

V nedeľu myrovanie zo sviatku Premenenia Pána – bude  zároveň zbierkou pre farnosť.

V nedeľu po sv. liturgii bude požehnanie prvotín zeme ovocia a zeleniny.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, k sviatosti zmierenia je možné pristúpiť v ktorýkoľvek deň pred alebo po sv. liturgii.