Liturgický program 7.8. – 13.8.2023

Liturgický program 7. 8. – 13. 8. 2023, Aktualizované.

Pondelok 7. VIII.
17:00
* Vlastimír s rodinou – na úmysel darcu                                  s. 405
Utorok 8. VIII.
8:00
ZBP * Martin, Martin, Marianna, Mária                                   s. 405
Streda 9. VIII.Svätá liturgia nebude
Štvrtok 10. VIII. Svätá liturgia nebude
Piatok 11. VIII.
17:00
+ Ján Fedor – ročná sv. liturgia                                                s. 162
Sobota 12. VIII.
Nedeľa 13. VIII.
9:00
11. nedeľa po Päťdesiatnici
ZBP * Mária Durajová – 90 rokov života                   s. 405, 2hl. s. 144
  Oznamy  Časopis Slovo 1,-€.

„Či nie je absurdné, keď pred blížiacimi sa sviatkami venuješ takú starostlivosť svojmu telu; dlho predtým si pripravuješ najlepší oblek, upravuješ sa a všemožne skrášľuješ a pritom úplne zabúdaš na svoju dušu, ktorá zostáva opustená, nečistá, biedna, vyhladnutá…“ sv. Ján Zlatoústy