Liturgický program 8. 4. – 14. 4. 2024

Pondelok
8. IV.
17:00
ZBPMiroslav – 50 rokov                                                         s. 233
Utorok
9. IV.
17:00
  + Jozef Šperka – 40 dňová                                                      s.162
Streda
10. IV.
17:00
  + Júlia, Ján, Michal rod. Ďurinďáková                                    s.  233
Štvrtok
11. IV.
8:00
*  na úmysel darcu                                                                   s. 233
Piatok
12. IV.
17:00
+ Dušan Duraj                                                                         s. 233
Sobota
13. IV.
Nedeľa
14. IV.
9:00
TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH
* Za farské spoločenstvo       1; 2; antifóna z nedele Paschy, 3. každodenná + prípiv 2. antifóny, s. 227, s. 234
Oznamy–  V nedeľu 14.4. bude zbierka na kňazský seminár do Prešova.