Liturgický program 15. 4. – 21. 4. 2024

Pondelok
15. IV.
17:00
ZBProdina Jakubecová                                                           s. 234
Utorok
16. IV.
8:00
ZBPMartin, Martin, Marianna, Mária                                   s. 234
Streda
17. IV.
Sv. liturgia nebude                                                                     
Štvrtok
18. IV.
Sv. liturgia nebude                                                                     
Piatok
19. IV.
17:00
 *  Peter – na úmysel darcu                                                   s. 234
Sobota
20. IV.
Nedeľa
21. IV.
9:00
ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM
* Za farské spoločenstvo      
1; 2; antifóna z nedele Paschy, 3. každodenná + pripiv 2. antifóny, s. 227, s. 236
Oznamy–  V nedeľu 14.4. bude zbierka na kňazský seminár do Prešova.

– 12. mája budeme sláviť odpustovú slávnosť farnosti. Ako každý rok aj tento bude možnosť zúčastniť sa na spoločnom obede farnosti. Príspevok na jednu dospelú osobu je 10€. Deti majú obed v réžii farnosti.