Liturgický program 27. 2. – 5. 03. 2023

2. týždeň svätej štyridsiatnice

Liturgický program 27. 2. – 5. 03. 2023

Pondelok 27.  II. 
Utorok 28. II.Kňazský deň – Bratislava
Streda 1. III. 17:00Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa + Alexander, Alexander ml. rod. Nádudvariová
Štvrtok 2. III. 8:003. čas                                                                                          s. 24
Piatok 3. III. 17:00Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa + Mária                    
Sobota 4. III. 8:00II. zádušná sobota + za zosnulých veriacich – hramoty                                          s. 162
Nedeľa 5. III. 9:00nedeľa 2. týždňa Veľkého pôstu *  za farské spoločenstvo                               tr. 6.hl. s. 149, Trioď s.210                      
Oznamy– Pondelok a utorok pôstne bohoslužby v chráme nebudú, nakoľko máme kňazský deň v Bratislave.
– Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, k sviatosti zmierenia je možné pristúpiť kedykoľvek, nie len počas týždňa.
– Na budúci týždeň po sv. liturgii bude zbierka na charitu. Kiežby sme aj cez túto dobročinnosť prejavili lásku k tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.
Pondelky, utorky, štvrtky počas Veľkého pôstu sú plne  aliturgické dni, stredy a piatky čiastočne aliturgicke v tieto dni  budeme sláviť Liturgiu vopred posvätených darov. V nedele počas sv. štyridsiatnice, budeme sláviť sv. liturgiu Bazila Veľkého.
– Časopis Slovo 1 ks. – 1,- €.

„Keď vidíš, že tvoj blížny hreší, nepozeraj sa len na tento hriech, ale uváž, čo doteraz dobrého urobil, alebo robí. Ak sa budeš na neho takto pozerať, zrazu poznáš, že je lepší ako ty. Takto ho budeš posudzovať na základe všetkých jeho činov a nielen podľa ich častí.“
sv. Bazil Veľký

Pridaj komentár