Liturgický program 24.06. – 30. 06. 2024

Pondelok
24. VI.
17:00
Narodenie Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
ZBP Martin, Martin, Marianna, Mária                                     s. 388
Utorok
25. VI.
8:00
+ Juraj, Anna, Mária                                                                 s. 155
Streda
26. VI.
17:00
+  Peter                                                                                     s. 156
Štvrtok
27. VI.
 
Piatok
28. VI.
17:00
+ Dušan Duraj – ročná sv. liturgia                                           s. 162
Sobota
29. VI
8:00
Svätí, slávni a všechválny  najvyšší apoštoli Peter a Pavol
* Za farské spoločenstvo            
myrovanie, prikázaný sviatok s. 390
Nedeľa
30. VI.
9:00
6. nedeľa po Päťdesiatnici Zbor svätých  dvanástich apoštolov
* Za farské spoločenstvo                                                     5.hl. s. 147/392
Oznamy–  Časopis Slovo 1 ks 1€.

– Na budúci týždeň bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.