Liturgický program 1.1. –  07.01.2024

Pondelok
1.  I.
10:00
Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,  Svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey    
*  za farské spoločenstvo          prikázaný sviatok                       s. 336
Utorok
2. I.
17:00
Predsviatok Bohozjavenia
+ Dušan Duraj                                                                              s.339
Streda
3. I.
17:00
+ Mária                                                                                         s.339
Štvrtok
4. I.
8:00
Štefan Černý                                                                                 s.339
Piatok
5. I.
16:00
Predvečer Bohozjavenia                    pôst + zdržanlivosť od mäsa
večiereň s liturgiou Bazila Veľkého                  /kniha Večiereň s. 291-296/
*  Mária – uzdravenie rod. Dologová                                     
Sobota
6. I.
9:00
Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista                
myrovanie                prikázaný sviatok              
*  za farské spoločenstvo   Veľké svätenie vody                          s. 341
Nedeľa
7. I.
9:00
Nedeľa po  Osvietením                                                                       
*  za farské spoločenstvo    csl.                                                          
antif. s. 330; tr. 7. hl. s 105. sviatok s.  334, prokimen s. 336
Oznamy– Na Nový rok slávime sviatok Obrezania Pána a sviatok Bazila Veľkého. Po sv. liturgii bude myrovanie zo sviatku Obrezania.

– Na sviatok Bohozjavenia po sv. liturgii bude svätenie vody. Nezabudnite si zobrať prázdne nádoby na vodu.

– Kto má záujem o požehnanie príbytku, prosím, aby ste nahlásili v zakrestii.

– Myrovanie zo sviatku Bohozjavenia bude zároveň zbierkou pre farnosť.

-V nedeľu po Bohozjavení bude sv. liturgia v Cirkevnoslovanskom jazyku.