Liturgický program 8. 1. – 14. 1. 2024

Pondelok
8.  I. 17:00
+ Mária, Štefan,Pavol, Mikuláš, Mária a ost. z rod. Haľkovej   s. 341
Utorok
9. I. 17:00
ZBP *  Eva – poďakovanie za 60 rokov života                            s. 341
Streda
10. I. 17:00
+ Elena, Michal, Elena rod. Čunderlíková                                 s. 341
Štvrtok
11. I. 8:00
+ rodina Abrozová, Lunterová, Dologová                                 s. 349
Piatok
12. I.
Sv. liturgia nebude
Sobota
13. I.
 
Nedeľa
14. I. 8:30!
nedeľa o Zachejovi  
*  za farské spoločenstvo                       
tr. 8. hl. s. 150 tr. sviatku s. 342; S kon 8.hl. I teraz kon. sviatku 
Oznamy– Sv. liturgia v nedeľu 14.1. slávená 8:30!