Liturgický program 25. 12. – 31. 12. 2023

Pondelok
25.  XII.
10:00
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha, Spasiteľa Ježiša  Krista                
prikázaný sviatok
*  za farské spoločenstvo     myrovanie    sv. liturgia Bazila V.    s. 325
Utorok
26. XII.
10:00
Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke
prikázaný sviatok
*  za farské spoločenstvo        csl.                         Antif. s.313, / s. 317
Streda
27. XII.
17:00
Svätý prvomučeník, archidiakon Štefan
ZBP *  rod. Donovalová, Faťúnová, Birková, Damrelyová, Kupková                                                                                s. 325/332
Štvrtok
28. XII.
8:00
ZBP *  Anna, Valdan rod. Dologová                                          s. 325
Piatok
29. XII.
17:00
                                                                                   voľnica
+ Róbert                                                                               s.325/334
Sobota
30. XII.
 
Nedeľa
31. XII.
9:00
Nedeľa po Kristovom narodení – Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida  kráľa a Jakuba Božieho brata                                         
*  za farské spoločenstvo                            tr. 6. hl. s. 149; ostatné s. 330
OznamyV utorok – na druhý sviatok vianočný sv. liturgia bude slávená v Cirkevnoslovanskom jazyku.

– Piatok je voľnica, čiže nie sme viazaní zdržanlivosťou od mäsa.