Liturgický program 10.06. – 23.06.2024

Liturgický program 10. 06. – 16. 06. 2024

Po – So
10. – 15. VI.
Sv. liturgie nebudú
Nedeľa
16. VI.
9:00
4. nedeľa po Päťdesiatnici  
*  za farské spoločenstvo                                                     3.hl.s. 145                 
Oznamy– V týždni od 10. 06. do 15. 06. budem na dovolenke.

V čase mojej neprítomnosti ma bude zastupovať  o. Michal Janočko, administrátor farnosti Telgárt.  tel.: 0902 036 689.

– Časopis Slovo – 1€.

Liturgický program 17.06. – 23. 06. 2024

Pondelok
17. VI.
17:00
+ Peter, Eva, Štefan, Júlia rod. Maliňáková                             s. 154
Utorok
18. VI.
17:00
+ Alexander, Alexander ml., Šándor, Mária rod. Nádudvariová                                                                                                   s. 155
Streda
19. VI.
8:00
Svätý apoštol Júda
+  Pavol, Mária, Pavol                                s. 387
Štvrtok
20. VI.
8:00
ZBP *  Bibiána, Ivana, Denisa s rodinami                                   s. 157
Piatok
21. VI.
17:00
+ Anna, Pavol                                                                           s. 159
Sobota
23. VI.
Nedeľa
23. VI.
9:00
5. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                    4.hl. s. 147
Oznamy