Liturgický program 11.12. – 17.12.2023

Pondelok
11. XII.
17:00
* Mária – poďakovanie rod. Dologová                                         s. 154
Utorok
12. XII.
8:00
Na úmysel darcu                                                                         s. 155
Streda
13. XII.
17:00
16:45 – Moleben pred narodením Pána                                                                       Na úmysel darcu    s. 320
Štvrtok
14. XII.
8:00
+ Mária                                                                                     s. 157
Piatok
15. XII. 17:00
 + Dušan Duraj                                                                         s. 159
Sobota
16. XII.
Nedeľa 17. XII. 9:00Druhá nedeľa pred Kristovým narodením – svätých praotcov 
* Za farské spoločenstvo                      4. Hl.  s. 147, praotcom s. 319
  Oznamy  – V nedeľu 10. 12. bude zbierka na Charitu – sme v pôstnom období Filipovky a almužna je jedným z pilierov pôstneho obdobia, ktorou preukazujeme lásku k biednym. Využime aj túto príležitosť na prejavenie našej lásky k blížnemu aj v tejto zbierke.

Sviatosť zmierenia pred Vianocami  bude na budúci týždeň v nedeľu.
Od 13:00 do 14:30 v chráme na sídlisku MazorníkovoBrezno –  mesto od 15:00 do 17:00.

Prosím, využite uvedený čas na prijatie  sviatosť zmierenia.