Liturgický program 18.12. – 24.12.2023

Pondelok
18. XII.
17:00
+ Dušan Duraj                                                                          s. 154
Utorok
19. XII.
17:00
*  Filip s rodinou – poďakovanie za narodenie Sofie                 s. 155
Streda
20. XII.
17:00
Predsviatok narodenia Pána 16:45 – Moleben pred narodením Pána
+ Mária, Štefan, Pavol, Mikuláš, Mária a ost z rod. Haľkovej s. 323
Štvrtok
21. XII.
8:00
* Peter, Martina a deti rod. Dologová                                       s. 323
Piatok
22. XII.
17:00
 Aliturgický deň Kráľovské hodinky – 6. a 9. hodinka
Sobota
23. XII.
Nedeľa
24. XII.

9:00

20:30
nedeľa pred Kristovým narodením – svätých otcov 


* Za farské spoločenstvo                                    5. Hl.  s. 148, otcom s. 324  
Po sv. liturgii – Veľká večiereň, zdržanlivosť od mäsa


Predvečer Narodenia Pána  

Veľké povečeria s lítiou
  Oznamy  Sviatosť zmiernia pred Vianocami  bude v nedeľu. Od 13:00 do 14:30 v chráme na sídlisku MazorníkovoBrezno –  mesto od 15:00 do 17:00.

Prosím, využite uvedený čas na prijatie  sviatosť zmiernia.

– Štvrtok po svätej liturgii cca 8,45 hod. bude upratovanie chrámu pred Vianocami. Prosím o pomoc pri upratovaní a príprave chrámu na slávenie sviatkov.

– Piatok je plne aliturgický deň. Večer vás pozývam na modlitbu Kráľovských hodiniek.

– Nakoľko predvečer narodenia Pána pripadol na nedeľu, tento deň nie je pôstnym dňom, len sme viazaní zdržanlivosťou od mäsa.