Liturgický program 4.12. – 10.12.2023

Pondelok 4. XII.
17:00
+ Eva, Štefan, Peter rod. Maliňáková                csl.                    s. 109
Utorok
5. XII.
17:00
+ Oľga Čížová – zádušná sv. liturgia                                        s. 162
Streda
6. XII.
17:00
Svätý Mikuláš Divotvorca
16:45 – Moleben pred narodením Pána
ZBP*  Martin, Martin, Marianna, Mária             myrovanie     s. 315
Štvrtok
7. XII.
8:00
+ Ján, Mária                                                                             s. 157
Piatok
8. XII.
17:00
Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou     s. 317
*  Za farské spoločenstvo      prikázaný sviatok, voľnica, myrovanie                                                    
Sobota
9. XII.
Nedeľa
10. XII.
9:00
27 nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                2. Hl.  s. 144
  Oznamy  – V pondelok bude sv. liturgia slávená v cirkevnoslovanskom jazyku.

– V stredu a piatok bude po sv. liturgii myrovanie zo sviatku.

– Piatok slávime prikázaný sviatok Neporočnoje začatie. Z príležitosti slávenia sviatku je v tento deň voľnica.

– V nedeľu bude zbierka na Charitu – sme v pôstnom období Filipovky a almužna je jedným z pilierov pôstneho obdobia, ktorou preukazujeme lásku k biednym. Využime aj túto príležitosť na prejavenie našej lásky k blížnemu aj v tejto zbierke.