Liturgický program 12. 6. – 18. 6. 2023

Pondelok 12. VI.
17:00
+ Peter                                                                                       s. 254
Utorok 13. VI.
8:00
*  na úmysel darcu                                                                     s. 254
Streda 14. VI.
17:00
+ Klement Kán                                                                          s. 254
Štvrtok 15. VI.
8:00
+ Alžbeta, Michal r. Lunerová, Elena, Stanislav r. Stráňavská, Anna, Pavol                                                                               s. 254
Piatok 16. VI.
17:00
Najsladšieho Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí
+ Ján, rodičia Fedorových a Bělochových, Eva      voľnica      s. 257
Sobota 17. VI.Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Nedeľa 18. VI.
9:00
3. nedeťa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                         2.hl. 144
Oznamy– Časopis Slovo 1 ks – 1,-€.
– Piatok je pri príležitosti sviatku Božského srdca voľnica.
– V sobotu v Šaštíne je eparchiálna odpustová slávnosť k Spolutrpiacej Bohorodičky.
– Na budúci týždeň bude zbierka pre farnosť.