Liturgický program 5.6.-11.6.2023

Liturgický program 5. 6. – 11. 6. 2023

Pondelok 5. VI. 8:00Začiatok petro-pavlovského pôstu
+ Anna, Pavol                                                                            s. 154
Utorok 6. VI. 17:00*  na úmysel darcu                                                                     s. 155
Streda 7. VI. 8:00+ Róbert                                                                                    s. 156
Štvrtok 8. VI. 17:00Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
ZBP *  Martin, Martin, Marianna, Mária                                  s. 254
Piatok 9. VI. 17:00+ Mária, Pavol, Pavol                                                                s. 254
Sobota 10. VI.
Nedeľa 11. VI. 8:302. nedeťa po Päťdesiatnici Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš
* Za farské spoločenstvo                           s. 254, 1hl. 143; apoštoli s 385
Oznamy– Časopis Slovo 1 ks – 1,-€.

– Kniha Múdrosť na cestu – 1 ks. 8,-€.