Liturgický program 19.6.-25.6.2023

Liturgický program 19. 6. – 25. 6. 2023

Pondelok 19. VI.
17:00
Svätý apoštol Júda *  Anna /80 rokov/ s rodinou  r. Javorčíková                             s. 387
Utorok 20. VI.
Streda 21. VI.
17:00
+ Alexander, Alexander, Šándor, Mária a ost. z rod. Nádudvariovej                                                                           s. 156
Štvrtok 22. VI. 
Piatok 23. VI.
17:00
ZBP*  Martin, Martin, Marianna, Mária                                   s. 159
Sobota 24. VI.
8:00
Narodenie úctyhodného Pánovho proroka, krstiteľa a predchodcu Jána
*  na úmysel darcu                                                                      s. 388
Nedeľa 25. VI.
9:00
4. nedeťa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                         3.hl. 145
Oznamy– Časopis Slovo 1 ks – 1,-€.
– V nedeľu 18.6.  bude zbierka pre farnosť.