Liturgický program 13.11. – 26.11.2023

Liturgický program 13. 11. – 19. 11. 2023

Po – So
13. – 18. XI.
Sv. liturgie nebudú
Nedeľa
19. XI.
9:00
25. nedeľa po Päťdesiatnici  
*  za farské spoločenstvo                                                     8.hl. s. 152                 
Oznamy– V týždni od 13. 11. do 18. 11. Budem na dovolenke. Ak by ste potrebovali službu kňaza, môžete ma kontaktovať telefónom 0915788906.

– V stredu 15.11. začína pôstne obdobie Filipovka – čas duchovnej prípravy na slávenie sviatkov Božieho narodenia a Epifánie.

– V piatok 17.11. z príležitostí štátneho sviatku je voľnica – čiže nie sme viazaní zdržanlivosťou od mäsa.

Liturgický program 20. 11. – 26. 11. 2023

Pondelok
20. XI. 17:00
+ Martin Krnáč                                                                          s. 306
Utorok
21. XI. 17:00
Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu                                                             
myrovanie, požehnanie detí
+  rodina Zubáľová, Ambrozová     odporúčaný sviatok s. 308
Streda
22. XI.
Sv. liturgia nebude
Štvrtok
23. XI. 8:00
+ Ján a ost z rod. Gajdošovej                                                    s. 308
Piatok
24. XI. 17:00
+Elena a ost. z rod. Šperkovej, Beľákovej                                 s. 308
Sobota
25. XI.
Nedeľa
26. XI. 8:30!
Piata nedeľa pred Kristovým narodením  – Krista Kráľa Svätý hieromučeník  Jozafát
* Za farské spoločenstvo                                                                    s. 311
  Oznamy  – V nedeľu na sviatok Krista Kráľa bude myrovanie, ktoré bude zároveň zbierkou pre farnosť.