Liturgický program 6. 11. – 12. 11. 2023

Pondelok 6. XI.
17:00
+ Dušan Duraj                                                                           s. 154
Utorok
7. XI.
17:00
+ Mária, Pavol                                                                           s. 155
Streda
8. XI.
17:00
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
+  Ján, Mária                                          odporúčaný sviatok    s. 298
Štvrtok
9. XI.
8:00
ZBP * Martin, Martin, Marianna, Mária                                    s. 157
Piatok
10. XI.
17:00
* rodina Hadvabová – na úmysel darcu                                     s. 159
Sobota
11. XI.
Nedeľa
12. XI.
9:00
24. nedeľa po Päťdesiatnici Svätý hieromučeník Jozafát
* Za farské spoločenstvo                             7.hl. s. 150, Jozafát s. 300
  Oznamy  – V nedeľu 12.11. bude zbierka na Solidárny fond eparchie. Koncert Miriam Kaiser / Šalamúnová sieň, ktorý sa bude konať v nedeľu 12.11.2023 o 17,00 v synagóge v Brezne. Ťažiskom koncertu sú biblické piesne Starého a Nového zákona. Predaj lístkov cez GOOUThttps://goout.net/sk/salamunova-sien-miriam-kaiser-and-trio/szsinqw/, alebo v Infocentre vo zvonici v Brezne.

– Do pozornosti dávam knižný kalendár V brázde Metodovej 2024, ktorý už vyše troch desaťročí vydáva Spolok sv. Cyrila a Metoda. Aj nový kalendár prináša zaujímavé a podnetné čítanie z oblasti cirkevnej histórie, aktuálneho života miestnej gréckokatolíckej cirkvi a tiež medailóny osobností. V neposlednom rade kalendár prináša aj vysvetlenie špecifík byzantskej liturgie a pozýva k cyrilo-metodskej úcte.  Kalendár tohto typu by mal byť súčasťou každej gréckokatolíckej rodiny, ktorá chce svoj život viery posilniť aj prostredníctvom hodnotnej cirkevnej tlače.