Liturgický program 27.11. – 3.12.2023

Pondelok
27. XI.
Kňazský deň bratislavskej eparchie
Utorok
28. XI.
Kňazský deň bratislavskej eparchie
Streda
29. XI. 17:00
+ Milan Kokavec                                                                        s. 156
Štvrtok
30. XI. 8:00
Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný
+ František – 40 dňová                                                              s. 162
Piatok
1. XII. 8:00
*  Vladimír – poďakovanie                                                          s. 159
Sobota
2. XII.
Nedeľa
3. XII. 9:00
27 nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                   2. Hl.  s. 144
  Oznamy    – V pondelok a utorok sv. liturgia vo farnosti nebude slávená nakoľko máme kňazský deň bratislavskej eparchie.

– Je pred nami prvý piatok v mesiaci, k sviatosti zmierenia je možné pristúpiť počas týždňa pred, alebo po sv. liturgii.