Liturgický program 13.2.-19.2.2023

gréckokatolícka Cirkev,  farnosť   B R E Z N O

* GFÚ Krčulova 6, 977 01 Brezno ( 0915/78 89 06 : brezno@grkatba.sk, web:grkatbrezno.sk )

Liturgický program 13. 02. – 19. 02. 2023

Pondelok 13. II. 17:00*  Mária Dologová – poďakovanie za prijaté milosti                  s. 154
Utorok 14. II. 17:00Odchod do večnosti Konštantína filozofa učiteľa Slovanov + Peter rod. Maliňáková                                                                        s. 364                                                                                     
Streda 15. II. 17:00* rodina Srnková –  na úmysel darcu                                           s. 156                                                                                    
Štvrtok 16. II. 8:00*  Mária  – uzdravenie                                                                  s 157
  Piatok 17. II. 17:00+ kňaz Jozef Meško – ročná sv. liturgia                                     s. 162
Sobota 18. II. 
Nedeľa 19. II. 9:00nedeľa  Syropôstna – O vyhnaní z raja *  za farské spoločenstvo                             tr. 4.hl. s.147;SiT trioď s.206  
Oznamy– V nedeľu 12. 2. Bude zbierka na Solidárny fond eparchie.Rádio LUMEN v nedeľu 12. februára od 10:30 odvysiela v priamom prenose uvedenie novovymenovaného pomocného biskupa Milana Lacha SJ v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. Archijerejská liturgia za účasti apoštolského nuncia Nicolu Girasoliho pod predsedníctvom bratislavského eparchu Petra Rusnáka, ktorý je zároveň apoštolským administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. 

„Prosím vás s pokorou a dôverou, aby ste Kristovi dovoľovali prehovoriť k človeku. Len on má slová večného života, áno, večného života!“
sv. Ján Pavol II.

Pridaj komentár