Liturgický program 20.2.-26.02.2023

  1. týždeň svätej štyridsiatnice

Liturgický program 20. 2. – 26. 02. 2023

Pondelok 20.  II. 17:00Začiatok svätej štyridsiatnice                                               zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst Akatist ku Kristovým strastia                                               
Utorok 21. II. 17:00+ Eva Haľková – ročná sv. liturgia                                           s. 162
Streda 22. II. 17:00Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa  * za chorých z našej farnosti
Štvrtok 23. II. 8:003. čas                                                                                          s. 24
Piatok 24. II. 17:00Liturgia vopred posvätených darov                zdržanlivosť od mäsa * obrátenie hriešnikov                     
Sobota 25. II.
Nedeľa 26. II. 9:00nedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu – nedeľa ortodoxie *  za farské spoločenstvo                               tr. 5.hl. s. 148, Trioď s.208                      
Oznamy– Pondelok máme prvý deň Svätej štyridsiatnice. Pôstna disciplína:  Dekrét Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi nás  zaväzuje: V prvý deň veľkého pôstu sa zdržať mäsitého, mliečneho pokrmu a vajec. Na tento deň je predpísaný pôst, t. z. dvakrát za deň malé občerstvenie a raz za deň dosýta, po večernej bohoslužbe respektíve po 15. hodine. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka do telesnej smrti, pôst od 14. do 60. roka veku. Pôst a zdržanlivosť nezaväzuje chorých, ťažko pracujúcich, tehotné a dojčiace ženy, spoločne sa stravujúcich, ak nemajú možnosť výberu.
Pondelky, utorky, štvrtky počas Veľkého pôstu sú plne  aliturgické dni, stredy a piatky čiastočne aliturgicke v tieto dni  budeme sláviť Liturgiu vopred posvätených darov. V nedele počas sv. štyridsiatnice, budeme sláviť sv. liturgiu Bazila Veľkého.
– Časopis Slovo 1 ks. – 1,- €.

Pridaj komentár