Liturgický program 13. 5. – 19. 5. 2024

Pondelok
13. V.
17:00
ZBP Lukáš s rodinou                                                               s. 243
Utorok
14. V.
Svätá liturgia nebude
Streda
15. V.
17:00
+ Juraj, Anna, Juraj, Mária                   csl.                               s. 225
Štvrtok
16. V.
7:30
ZBP *  Jana s rodinou                                                               s. 243
Piatok
17. V.
17:00
+ Jozef, Alžbeta, Eliáš rod. Ambrozová                                     s. 243
Sobota
18. V.
8:00
V. ZÁDUŠNÁ SOBOTA
+ za zosnulých – hramoty                                                        s. 162
Nedeľa
19. V.
8:30!
PÄŤDESIATNICA – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA
* Za farské spoločenstvo                       myrovanie                  s. 248
Oznamy– V stredu bude sv. liturgia slávená v Cirkevnoslovanskom jazyku.

– Rodinné spoločenstvo FATIMA v pondelok 13.mája 2024 pozýva k zapojeniu sa do modlitbovej akcie deti, mládež, farnosti, hnutia a spoločenstvá, ale aj celé rodiny. Svätý Otec František vyhlásil rok 2024 za rok modlitby ako prípravu na Jubilejný rok 2025. Sme pozvaní nanovo oživiť život modlitby vo svojich farnostiach, spoločenstvách i rodinách. Táto výzva Svätého Otca k modlitbe nás ešte viac upevnila v rozhodnutí naďalej zjednocovať a povzbudzovať deti a mládež k modlitbe, zvlášť v týchto časoch vojen a nepokoja.