Liturgický program 6. 5. – 12. 5. 2024

Pondelok
6. V.
17:00
ZBP rodina Škvarková, Milčíková, Skoršepová                s. 241/378
Utorok
7. V.
17:00
+ Dušan Duraj                                                                 s. 241
Streda
8. V.
8:00
Odovzdanie sviatku Paschy
Všechválny svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ
ZBP*  Martin, Martin, Marianna, Mária                             s. 241/380
Štvrtok
9. V.
17:00
Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista                     s. 243
*  Za farské spoločenstvo                    prikázaný sviatok, myrovanie                                   
Piatok
10. V.
17:00
Apoštol Šimon Horlivec
ZBP  *  Filip s rodinou  rod. Dologová                               s. 243/383
Sobota
11. V.
8:00
Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup
ZBP  *  Martina s rodinou                                                 s. 243/Hopko
Nedeľa
12. V.


10:00
10:30
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE – Otcov Prvého nicejského snemu

Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi
* Za farské spoločenstvo                                                 myrovanie
1; 2; antifóna z nanebo., 3. každodenná + pripiv 2. antifóny, s. 241, s. 244/Hopko
Oznamy– V nedeľu 5.5. bude zbierka na rádio Lumen a TV LUX.

– Štvrtok slávime prikázaný sviatok Voznesenije.

-V nedeľu 12.5. budeme sláviť odpustovú slávnosť na počesť bl. biskupa a mučeníka Vasiľa Hopku za účasti preosvieteného vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu.

– Myrovanie na odpustovej slávnosti bude zároveň zbierkou pre farnosť.