Liturgický program 14. 8. – 20. 8. 2023

Pondelok 14. VIII. 17:00+ Dominik Šula                                                                    s. 410/154
Utorok 15. VIII. 17:00Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny – prikázaný  sviatok
16:45 – Moleben k Presvätej Bohorodičke  s. 477           
myrovanie
Za farské spoločenstvo                                                            s. 410
Streda 16. VIII. 8:00Na úmysel darcu                                                                        s. 412
Štvrtok 17. VIII. 
Piatok 18. VIII. 17:00* Lukáš – poďakovanie za 18 rokov života – podľa úmyslu darcu                                                                                                    s. 410
Sobota 19. VIII.
Nedeľa 20. VIII. 9:0012. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                            s. 410, 3:hl. s. 145
  Oznamy  Časopis Slovo 1,-€.

Na sviatok Upenija bude po svätej liturgii požehnanie liečivých bylín.

Farský deň bude 16. 09. v sobotu na Filipove.