Liturgický program 21.8. – 27.8.2023

Liturgický program 21. 8. – 27. 8. 2023

Pondelok 21. VIII.
17:00
+ Dušan Duraj                                                                           s. 410
Utorok 22. VIII.
8:00
+ Mária                                                                                      s. 410
Streda 23. VIII.
17:00
+ Ján Buček  – 40 dňová                                                            s. 162
Štvrtok 24. VIII. 
Piatok 25. VIII.
17:00
Blahoslavený Metod Trčka, michalovský protoigumen
+ Šimon, Jozef a ost. z rodiny Meľovej          
voľnica                s. 414
Sobota 26. VIII.
Nedeľa 27. VIII.
9:00
13. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                        4.hl. s. 147
  Oznamy  Časopis Slovo 1,-€.

V piatok pri príležitosti sviatku bl .Metoda je voľnica.

Farský deň bude 16. 09. v sobotu na Filipove.