Liturgický program 22. 4. – 28. 4. 2024

Pondelok
22. IV.
17:00
 *  Mária – poďakovanie rod. Dologová                                      s. 236
Utorok
23. IV.
17:00
Svätý a slávny veľkomučeník Juraj 
*  na úmysel darcu                                                                s. 236/373
Streda
24. IV.
17:00
Polovica Päťdesiatnice
* Peter, Martina a deti –  dary Svätého Ducha                          s. 238
Štvrtok
25. IV.
8:00
Svätý apoštol a evanjelista Marek
*  na úmysel darcu                                                                s. 238/374
Piatok
26. IV.
17:00
 *  Marek, Peter – 50 rokov – poďakovanie            csl.         s. 220
Sobota
27. IV.
Nedeľa
28. IV.
9:00
PIATA NEDEĽA PO PASCHE – O Samaritánke
* Za farské spoločenstvo      
1; 2; antifóna z nedele Paschy, 3. každodenná + pripiv 2. antifóny, s. 227, s. 239
Oznamy– V pondelok  po svätej liturgii bude sviatosť pomazania chorých. K sviatosti pomazania môže pristúpiť: ten kto je chorý, alebo dovŕšením 60. roku života ju môže prijať aj zdravý človek raz za rok.

Podmienky: byť v milosti posväcujúcej a sv. prijímanie. – Utorok slávime sviatok svätého veľkomučeníka Juraja.