Liturgický program 16.10. – 22.10.2023

Liturgický program 16. 10. – 22. 10. 2023

Pondelok
16. X.
17:00
+ Mária, Katarína a ost.  z rod. Pisárovej, Mišurdovej            s. 154
Utorok
17. X.
17:00
ZBPMartin, Martin, Marianna, Mária          csl.                    s. 110
Streda
18. X.
17:00
Svätý apoštol a evanjelista Lukáš
+  Eva, Evka – 30. výročie                                                      s. 289
Štvrtok
19. X.
Svätá liturgia nebude
Piatok
20. X.
17:00
+ Mária, Michal                                                                    s. 159
Sobota
21. X.
Nedeľa
22. X.
9:00
21. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                  4.hl. s. 147
  Oznamy  Utorok bude sv. liturgia slávená v Cirkevnoslovanskom jazyku.

V nedeľu 22. 10. Slávime Misijnú nedeľu, ktorá je zameraná na modlitbu a dielo misii v cirkvi.

V túto nedeľu bude aj zbierka na dielo misii.