Liturgický program 23.10. – 5.11.2023

Liturgický program 23. 10. – 29. 10. 2023

Po – So
23. – 28. X.
Sv. liturgie nebudú
Nedeľa
29. X. 8:30 !
22. nedeľa po Päťdesiatnici  
*  za farské spoločenstvo                                                     5.hl.s. 148                 
Oznamy– Zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na zimný. Je potrebné posunúť čas o hodinu dozadu.

– V nedeľu 29.10. bude svätá liturgia slávená v zmenenom čase o 8:30 hod.

– V týždni od 23. 10. do 28. 10. budem na duchovných cvičeniach. V čase mojej neprítomnosti ma bude zastupovať  o. protop. Ján Krupa, farár z Banskej Bystrice tel.: 0908 677 658.

Liturgický program 30. 10. – 5. 11. 2023

Pondelok 30. X.
8:00
+ Jozef, Tomáš rod. Demová                                                    s. 154
Utorok
31. X. 17:00
Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup
+ rodina Schȍnová, Kováčiková                                                s. 296
Streda
1. XI.
8:00
Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián
+  Mária                                                                                   s. 296
Štvrtok
2. XI. 17:00
Za zosnulých veriacich – hramoty                                            s. 162
Piatok
3. XI. 17:00
+ Alexander Nádudvari – ročná sv. liturgia                              s. 162
Sobota
4. XI.
Nedeľa
5. XI. 9:00
23. nedeľa po Päťdesiatnici
* Za farské spoločenstvo                                                            6.hl. s. 149
  Oznamy  Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť v ktorýkoľvek deň pred, alebo po sv. liturgii.

– Možnosť získať odpustky: Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi chrám alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
1. sv. spoveď (krátko predtým alebo potom),
2. sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Raduj sa Bohorodička a Sláva, Verím v Boha).
3. A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

– Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.