Liturgický program 9.10. – 15.10.2023

Pondelok
9. X. 17:00
Svätý apoštol Jakub Alfejov
ZBP * rodina Jašňáková               s. 283
Utorok
10. X. 17:00
ZBProdina Luňáčeková                                                          s. 155
Streda
11. X. 17:00
+  Dušan Duraj                                                                          s. 286
Štvrtok
12. X. 8:00
+ Anna, Pavol                                                                            s. 157
Piatok
13. X.
Svätá liturgia nebude
Sobota
14. X.
Nedeľa
15. X. 9:00
20. nedeľa po Päťdesiatnici Pamiatka svätých otcov siedmého všeobecného smenu                                                      
* Za farské spoločenstvo                               3.hl. s. 145; Sv. otcom s. 285
  Oznamy    Od nedele 8.10. začne katechetická príprava detí k prvej svätej spovedi a Eucharistie.